Distributed Implementations of Adaptive Collective Decision Making

Prof. dr. K.R. (Krzysztof) Apt, CWI over collectieve besluitvorming in de economische wetenschappen onderzoekt realistische, gedistribueerde omgevingen waarin beslissingen echter door de betrokken agenten zelf genomen moeten worden, zonder dat ze daarbij kunnen vertrouwen op een onafhankelijke centrale instantie.

http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOA_6RGD5K
http://homepages.cwi.nl/~apt/

Spin—an efficient verification system for distributed software systems

Spin—an efficient verification system for distributed software systems. Spin is a popular open-source software tool, used by thousands of people worldwide, that can be used for the formal verification of distributed software systems. The tool was developed at Bell Labs in the original Unix group of the Computing Sciences Research Center, starting in 1980. The software has been available freely since 1991, and continues to evolve to keep pace with new developments in the field. In April 2002 the tool was awarded the prestigious System Software Award for 2001 by the ACM.

http://spinroot.com/

Sun Finds a Home in Second Life

Very interesting move. Tuesday, October 11 2006, Sun Microsystems became the first Fortune 500 company to hold an ‘in-world‘ press conference to show off its new pavilion in Second Life, the popular 3D online world. Sun said it plans to invest in the Sun Pavilion as a place for developers to try out code, share ideas and receive training.

Read the full article on Internet News and check out Sun’s Presskit

Excellent way to involve community members into co-creating the future.

The Nature Of Order


photo © Jan Derwig
Rap-rap—Samen aan een gemeenschappelijk doel werken met een Wiki. Zet het snel in voor je eigen dromen, project. Co-creatie.» Meer…
Het wordt tijd dat we schijnbaar onuitputtelijke kracht van software in gaan zetten om de kwaliteit van ons leven te verbeteren. » Meer…
HARTelijk Dank! Een extreem zinnig boek—nuttig, betekenisvol, richtinggevend en heel mooi. Een schitterend boek dat overstroomt van succesformules. En u bepaalt wat u er voor geeft.»Meer…

Cheetah Launch

Bijna één miljoen Nederlanders heeft diabetes. Dit maatschappelijke probleem is te omvangrijk en te gecompliceerd op te lossen door een selecte club of industrie. Daarom zwermen op 4 juli deskundige pioniers en trednsetters samen om richting te geven aan de doorontwikkeling van het Cheetah-platform—slimme open source software die leert van en meegroeit met haar gebruikers.

Het helende patroon voor dit probleem is dat alle betrokken collectief vanuit hun eigen belang en kracht ieder hun eigen bijdrage leveren. Zo ontstaan exponentiëel groeiende zelforganiserende oplossingen voor diabetes. Wikipedia is hier een sprekend voorbeeld van zo’n zelforganiserende zwerm deskundigen.

Cheetah is een software-initiatief gebaseerd op deze nieuwe aanpak. Daarom heeft het steun nodig van mensen uit het hele diabetes ecosysteem. Als start hiervan nodigt AardRock op 4 juli trendsetters, pioniers en individuen met overzicht uit voor een energieke workshop m richting te geven aan de gemeenschappelijke doorontwikkeling van Cheetah. Uiteraard geïnspireerd door het zien van het eerste werkende prototype van Cheetah.

Cheetah—als slimme software voor diabetes-gemak voor patiënt en specialist:

  • Helpt met het gemakkelijk, snel en betrouwbaar instellen van de bloedsuikerspiegel.
  • Geeft een gezond advies voor de nabije toekomst, gebaseerd op resultaten uit het verleden en rekening houdend met de samengestelde effecten van gezondheid, voeding, stress, activiteiten en insuline.
  • Groeit mee met haar gebruikers op basis van haar zelflerende eigenschappen.
  • Verhoogt de kwaliteit van de medischezorg en stimuleert zelfhulp en kameradenhulp door de veilige en moeiteloze uitwisseling van gegevens tussen patiënten onderling en medisch specialisten.l

Cheetah als gemeenschappelijk platform voor het veld van diabetes resulteert door haar gebruik in een exponentieel groeiende collectieve en unieke gegevensbron voor wetenschappelijk onderzoek, en leidt potentieel tot de ontdekking van nieuwe patronenen inzichten in het sneller en beter behandelen van diabetes.

Een bepertke keur van deskundigen in het veld van diabetes, waaronder de patiënt zelf, haar naasten (familie en vriienden), medisch specialisten, diabetesverpleegkundingen, diëtisten, zorgverzekeraars,fabrikanten van insuline, meetinstruumenten, pompen en injectiemateriaal, en educatieve uitgeverijen, komen dinsdag 4 juli in Utrecht samen om dit verfrissende en vernieuwende initatief leven in te blazen.

Bent u niet uitgenodigd, en wilt u toch graag uw steen bijdragen op 4 juli? Aarzel dan niet en neem contact op met [martien@aardrock.com Martien van Steenbergen] via 06 53 54 59 60. Voor meer informatie, zie http://cheetah.aardrock.com/.