Distributed Implementations of Adaptive Collective Decision Making

Prof. dr. K.R. (Krzysztof) Apt, CWI over collectieve besluitvorming in de economische wetenschappen onderzoekt realistische, gedistribueerde omgevingen waarin beslissingen echter door de betrokken agenten zelf genomen moeten worden, zonder dat ze daarbij kunnen vertrouwen op een onafhankelijke centrale instantie. http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOA_6RGD5K http://homepages.cwi.nl/~apt/

Sun Finds a Home in Second Life

Very interesting move. Tuesday, October 11 2006, Sun Microsystems became the first Fortune 500 company to hold an ‘in-world‘ press conference to show off its new pavilion in Second Life, the popular 3D online world. Sun said it plans to invest in the Sun Pavilion as a place for developers to try out code, share …