Distributed Implementations of Adaptive Collective Decision Making

Prof. dr. K.R. (Krzysztof) Apt, CWI over collectieve besluitvorming in de economische wetenschappen onderzoekt realistische, gedistribueerde omgevingen waarin beslissingen echter door de betrokken agenten zelf genomen moeten worden, zonder dat ze daarbij kunnen vertrouwen op een onafhankelijke centrale instantie.

http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOA_6RGD5K
http://homepages.cwi.nl/~apt/

Published by Martien van Steenbergen

Martien is a Master Agile & Lean Trainer & Coach.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.